Killan viralliset säännöt määrittävät yhdistyksen tarkoituksen ja ohjailevat sen toimintaa. Viralliset säännöt ovat killan ylin ohjenuora.

Työjärjestykset tarkentavat virallisia sääntöjä ja toimivat työkaluina killan toimielimille. Työjärjestyksistä selviää myös, kuinka esimerkiksi hallitukseen tai jatkuvuustoimikuntaan voi hakea.

Merkki- ja lippuohjesääntö määrittelee killan tunnukset, tunnustukset ja ansiomerkkikäytännöt.

Ekskursiosääntöä voidaan soveltaa ekskursiohin ja muihin niihin rinnastettaviin tapahtumiin.

Ilmoittautumisohjeessa kerrotaan sitseille ja muihin killan tapahtumiin ilmoittautumisesta.

Sääntöjen muuttamisesta vastaa killan yleinen kokous.