Kiinnostavatko energia- ja konetekniikan opinnot?

Koneinsinöörikilta on ainejärjestö, joka vastaanottaa kaikki Aalto-yliopiston energia- ja konetekniikan pääaineessa aloittavat opiskelijat. Killassamme järjestään kaikenlaisia tapahtumia, valvotaan opiskelijoiden etua ja tarjotaan huikeat mahdollisuudet ikimuistoiseen opiskelijaelämään. 

Energia- ja konetekniikan pääaineessa pääset kehittämään uusia innovaatioita ja ratkaisemaan ongelmia kestävän tulevaisuuden energiajärjestelmien ja koneiden parissa. Pääaine tarjoaa laajat erikoistumismahdollisuudet ja valmiudet monenlaisiin työelämän tehtäviin. Alta löydät tietoa opinnoista ja hakemisesta sekä tarinoita alan opiskelijoilta. 

Lisätietoa opinnoista ja hakemisesta

Koulutustarjonta
Opinto-opas
Hakijapalvelut

Opiskelijoiden tarinoita

Alta voit lukea kone- ja energiatekniikan opiskelijoiden, Oskarin ja Sampon kokemuksia opinnoista ja opiskelijaelämästä. Kuten tarinoista huomaa, energia- ja konetekniikan opinnot tarjoavat monipuolisesti kursseja eri aloilta, ja opinnoista myös sivuaineen ja vapaavalintaisten kurssien avulla räätälöityä juuri itsensä ja omien kiinnostuksen kohteidensa näköisen kokonaisuuden. Kurssien lisäksi omanhenkistä porukkaa löytyy kiltatoiminnasta, tapahtumista ja erilaisista kerhoista ja toimikunnista, joita ylioppilaskunnassamme on kasapäin.

“Olen Oskari Räsänen, viidennen vuoden konetekniikan opiskelija. Kone oli minulle melko itsestään selvä valinta, sillä olen ollut kiinnostunut tekniikasta ja koneista niin pitkään, kuin vaan muistan ja todennäköisesti vielä sitäkin pidempään. Täällä olen päässyt perehtymään tarkemmin minua aina kiehtoneisiin asioihin sekä tutustumaan useisiin mielenkiintoisiin uusiin ilmiöihin. Esimerkiksi materiaalitekniikka oli minulle melko tuntematon aihe ennen opintojani, mutta nyt olen jopa työskennellyt sen parissa yritysmaailmassa.

Opintojen aikana on ensimmäisten vuosien ajan paljon yleisiä kursseja, joiden parissa on mahdollista tutustua erilaisiin aiheisiin ja lopullista päätöstä opintojen suunnasta ehtii harkita rauhassa. Se onkin hyvä asia, sillä konetekniikan alle kuuluu erittäin laaja valikoima eri aloja meritekniikasta lujuusoppiin ja mekatroniikkaan. Kursseja voi myös käydä eri opintosuunnilta ja oman opintokokonaisuutensa voi suunnitella todella vapaasti omien toiveidensa mukaisesti.

Minulle eräs parhaista asioista opiskelussa on tietenkin ollut mahdollisuus yhdistää omat mielenkiinnon kohteet opintoihin. Monet kurssit ovat suoraan yhteydessä omiin harrastuksiini, joita vapaa-ajalla teen ja muutaman kerran olen jopa saanut jonkin oman projektin siirrettyä suoraan kursseilla tehdyksi työksi. Mielenkiinto pysyy hyvin yllä ja oppimiaan asioita pääsee soveltamaan suoraan omassa elämässään, mikä on erittäin palkitsevaa. Toinen erittäin tärkeä asia minulle on ollut myös kiltatoiminta, jonka parissa olen tavannut paljon uusia ihmisiä ja kokenut paljon hienoja asioita. Hyvä porukka ympärillä auttaa jaksamaan opinnoissa ja sellaistahan meiltä löytyy.”

“Olen Sampo Sainio, neljännen vuoden energiatekniikan opiskelija. Lähdin opiskelemaan alaa, koska minua kiinnostivat luonnontieteiden lisäksi myös yhteiskunnalliset asiat. Politiikan ja sääntelyn vaikutus on energiatekniikan kohdalla hieman korostuneempaa kuin muilla tekniikan aloilla. Ilmastonmuutos on tuonut aurinkopaneelit ja tuulivoimalat normaaleihin kahvipöytäkeskusteluihin. Onkin ollut mukava huomata, että opintojen myötä olen pystynyt osallistumaan keskusteluihin paremman tiedon ja ymmärryksen kanssa.

Ensimmäisten vuosien opinnot sisältävät paljon perusopintoja aina differentiaalilaskennasta termodynamiikkaan, mutta myös oman alaan liittyviä syventäviä opintoja on jonkin verran. Opintojen aikana pääsee tutustumaan energiatekniikan eri suuntauksiin kuten esimerkiksi sähkömarkkinoihin ja rakennusten energiatekniikkaan. Alkuvaiheen opinnot antavat myös aikaa kokeilemiseen ja oman suuntautumisensa pohtimiseen.

Tärkeä osa aikaani Aallossa on ollut erityisesti kiltatoiminta, joka on tarjonnut mahdollisuuksia päästä tutustumaan sekä oman että myös muiden alojen opiskelijoihin ja luomaan elinikäisiä ystävyyssuhteita. Osa opiskelukavereistasi saattaa tulevaisuudessa olla myös työkavereitasi, joten verkostoituminen kannattaa. Kiltalaiset ja ystävät ovat auttaneet myös jaksamaan, kun pandemia on estänyt muun elämän ja opiskelu tuntunut raskaalta. Mukaan kannattaa siis lähteä!”