Koneinsinöörikilta

Sulje
Koneinsinöörikilta Otaniemi

Puhemies

Akseli Kjellberg


Akseli Kjellberg

© Koneinsinöörikilta ry
:=:bjJ5ZURUa2NwM0RoTEt5NVl6TWM=:=:

Killan yleinen kokous

Killan yleinen kokous virallisten sääntöjen mukaan:

7 § Killan yleinen kokous

Killan yleisen kokouksen puheenjohtajaa kutsutaan puhemieheksi. Jos puhemies on esteellinen, kokouksen puheenjohtajana toimii killan hallituksen puheenjohtaja.

Killan yleinen kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle näissä säännöissä määritellyllä tavalla.

Killan yleisen kokouksen sihteerinä toimii hallituksen sihteeri. Sihteerin ollessa estynyt, valitsee killan yleinen kokous keskuudestaan kokoukselle sihteerin.

Killan yleisessä kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat.

Päätökset killan yleisessä kokouksessa tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä, ellei säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Killan yleisessä kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla killan jäsenillä ja oltermannilla. Äänioikeus on killan varsinaisilla jäsenillä. Killan yleinen kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille. Kokoukseen ei voi osallistua etäyhteydellä tai valtakirjalla.

8 § Killan yleisen kokouksen tehtävät

Killan yleisen kokouksen tehtävänä on:

 1. valita keskuudestaan killan yleisen kokouksen puhemies kevätkokouksessa seuraavan puhemiehen valintaan asti
 2. nimittää ja vapauttaa haluamansa toimikunnat
 3. kutsua ja vapauttaa oltermanni
 4. kutsua jatkuvuustoimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet
 5. hyväksyä tarvittavat työjärjestykset, sekä muut tarpeellisiksi katsomansa säännökset
 6. päättää killan virallisen ilmoitustaulun paikasta
 7. päättää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. hyväksyä toimintasuunnitelma
 9. päättää killan jäsenmaksujen suuruudet
 10. hyväksyä killan talousarvio ja määrittää killan talouden suuntaviivat ja ohjeet
 11. valita ja vapauttaa killan hallituksenmuodostaja
 12. valita ja vapauttaa hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet
 13. valita kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varahenkilöä
 14. päättää asioista, jotka puhemies, hallitus, toimikunta tai vähintään kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä saattaa killan yleisen kokouksen ratkaistavaksi.